ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6

คลิกดูภาพใหญ่

ขนาดความจุ : จุคนได้ประมาณ 80 คน
อุปกรณ์ :
  • เครื่องเสียง Conference
  • ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต LAN , Wireless
  • เครื่องฉายภาพ LCD
  • เบอร์ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 470, 471, 472

    คลิกดูภาพใหญ่  คลิกดูภาพใหญ่  คลิกดูภาพใหญ่

    กลับสู่หน้าแรก