ห้องประชุม 3 ชั้น 3

คลิกดูภาพใหญ่

ขนาดความจุ : จุคนได้ประมาณ 40 คน
อุปกรณ์ :
  • เครื่องเสียง Conference
  • ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต LAN , Wireless
  • เบอร์ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 470, 471, 472

    คลิกดูภาพใหญ่  คลิกดูภาพใหญ่


    กลับสู่หน้าแรก