ห้องประชุม 4 ชั้น 6

คลิกดูภาพใหญ่  

ขนาดความจุ : จุคนได้ประมาณ 12 คน
เบอร์ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 470, 471, 472

คลิกดูภาพใหญ่  คลิกดูภาพใหญ่

กลับสู่หน้าแรก